ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานทางวิชาการ

  • การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชื่อเรื่อง                 การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม                                 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวนภาพร  วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเร ...
    ส่ง 20 ก.พ. 2560 00:11 โดย ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการ SBMLD

  • วีดีทัศน์ประมวลภาพ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองยางพิทยาคม   ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
    ส่ง 14 ม.ค. 2559 22:42 โดย ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/a/nyp.ac.th/school/rab-caeng-khaw-w-khwam-praphvti-nakreiyn-24-chawmong
http://hosting.nyp.ac.th/student/index.php
hosting.nyp.ac.th/learning

http://www.royin.go.th/?page_id=147ทดสอบวัดความรู้