ข่าวสารทั่วไป


กิจกรรมวันคริสมาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์4 ม.ค. 2559 21:12โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2559 22:09 ]

     ด้วยโรงเรียนหนองยางพิทยาคม  ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และได้มีการจัดกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับชั้น ในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2558  เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกัน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์22 ธ.ค. 2558 21:01โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 22:00 ]

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ค่ายวนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา   ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม  2558   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน  และครูผู้กำกับ จำนวน  30  คน   ในการกำกับดูแลกิจกรรมในครั้งนี้  


โรงเรียนหนองยางพิทยาคม คว้า 3 "เหรียญทอง" ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์

โพสต์8 ธ.ค. 2558 21:28โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2558 03:16 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดสุรินทร์ 

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  ได้แก่

1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3   
ผู้เข้าแข่งขัน  
       1. 
       2. 
ครูผู้ฝึกสอน   ครูนินนาท  แนบกระโทก                                           2. การแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

                                        ผู้เข้าแข่งขัน
                                                1. ด.ญ.ทาริกา   โพธิ์ปานพะเนา    ขิม  
                                                2. ด.ช.ชนาธิป   น้อยทะเล     กลอง
                                                3. ด.ช.ณัฐวัฒน์   โพธิ์พิณ     ฉิ่ง
                                        ครูผู้ฝึกสอน  ครูสิทธิพร  ทุมสงคราม


                                            

                                           3. การแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
                                        ผู้เข้าแข่งขัน
                                                1. น.ส.เกษศิรินทร์  อู่เสือพะเนา    ขิม
                                                2. ด.ช.ชนาธิป   น้อยทะเล โทน-รำมะนา 
                                                3. น.ส.สุภัสสรา ตุลากันต์   ฉิ่ง
                                        ครูผู้ฝึกสอน  ครูสิทธิพร  ทุมสงคราม
ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
http://esan65.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_allการประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โพสต์7 ธ.ค. 2558 17:57โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2558 07:13 โดย นายศุภชัย บัวงาม ]


การประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
        ครูจรียารัตน์  ใช้ช้าง
        ครูมยุลี   นันดี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        ครูนัทธี   สมทอง

คณะกรรมการประเมิน มีดังต่อไปนี้
    นายธวัชชัย  ฐากูรกุล           ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญนากพิทยาคม
    นายสกฤต    เศรษฐชัย        ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
    นายสุรพล   มงคลจิตร        ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
    นางละเอยด   คงกุ่ง            ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแต่งชุดไทยตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โพสต์3 ธ.ค. 2558 23:29โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2558 23:38 ]                คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ร่วมแต่งชุดไทยเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมความเป็นไทย  ในทุกวันศุกร์  ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
นายวิเชียร จันทรโณทัย 

เว็บจังหวัดนครราชสีมา http://www.nakhonratchasima.go.th/nakhonrat/1-5 of 5