การประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โพสต์7 ธ.ค. 2558 17:57โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2558 07:13 โดย นายศุภชัย บัวงาม ]

การประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
        ครูจรียารัตน์  ใช้ช้าง
        ครูมยุลี   นันดี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        ครูนัทธี   สมทอง

คณะกรรมการประเมิน มีดังต่อไปนี้
    นายธวัชชัย  ฐากูรกุล           ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบุญนากพิทยาคม
    นายสกฤต    เศรษฐชัย        ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
    นายสุรพล   มงคลจิตร        ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
    นางละเอยด   คงกุ่ง            ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

Comments