กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์22 ธ.ค. 2558 21:01โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 22:00 ]
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ค่ายวนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา   ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม  2558   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน  และครูผู้กำกับ จำนวน  30  คน   ในการกำกับดูแลกิจกรรมในครั้งนี้  


Comments