โรงเรียนหนองยางพิทยาคม คว้า 3 "เหรียญทอง" ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์

โพสต์8 ธ.ค. 2558 21:28โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2558 03:16 ]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดสุรินทร์ 

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  ได้แก่

1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3   
ผู้เข้าแข่งขัน  
       1. 
       2. 
ครูผู้ฝึกสอน   ครูนินนาท  แนบกระโทก                                           2. การแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

                                        ผู้เข้าแข่งขัน
                                                1. ด.ญ.ทาริกา   โพธิ์ปานพะเนา    ขิม  
                                                2. ด.ช.ชนาธิป   น้อยทะเล     กลอง
                                                3. ด.ช.ณัฐวัฒน์   โพธิ์พิณ     ฉิ่ง
                                        ครูผู้ฝึกสอน  ครูสิทธิพร  ทุมสงคราม


                                            

                                           3. การแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
                                        ผู้เข้าแข่งขัน
                                                1. น.ส.เกษศิรินทร์  อู่เสือพะเนา    ขิม
                                                2. ด.ช.ชนาธิป   น้อยทะเล โทน-รำมะนา 
                                                3. น.ส.สุภัสสรา ตุลากันต์   ฉิ่ง
                                        ครูผู้ฝึกสอน  ครูสิทธิพร  ทุมสงคราม
ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
http://esan65.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_allComments