ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์30 ก.ค. 2560 02:08โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 02:11 ]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดที่ 5
ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Comments