การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

โพสต์24 ส.ค. 2560 02:10โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 02:11 ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3  
Comments