การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยผ่าน วรรณกรรมท้องถิ่นเมืองโคราช เรื่อง Thao Suranaree เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

โพสต์13 ส.ค. 2562 18:42โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 18:43 ]

Comments