การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับ ผังกราฟิก

โพสต์13 ส.ค. 2562 18:40โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 18:44 ]

Comments