การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการพัฒนาโครงงาน โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานงานไม้เครื่องเรือน รายวิชางานไม้เครื่องเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์22 ส.ค. 2562 02:28โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

Comments