ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

โพสต์2 มี.ค. 2561 00:25โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 00:27 ]


วันอังคาร ที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า


ประเมินสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์30 ม.ค. 2561 19:56โดยนายศุภชัย บัวงาม

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมกรรมปีใหม่ 2561

โพสต์3 ม.ค. 2561 03:56โดยนายศุภชัย บัวงาม

กิจกรรมคริสต์มาสและกิจกรรมกรรมปีใหม่ 2561 ณ หอประชุมสมาจารคุณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  29 ธันวาคม 2560

อนุรักษ์ป่าหุบใหญ่ สืบสานตำนานคนรักป่า

โพสต์26 ธ.ค. 2560 06:10โดยนายศุภชัย บัวงาม

26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าหุบใหญ่ สืบสานตำนานคนรักป่า กิจกรรม เดินป่า และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ณ ป่าหุมใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย จ.นครรราชสีมา

ผู้อำนวยการ สกฤต เศรษฐชัย มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่าง

โพสต์3 ธ.ค. 2560 22:52โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2560 22:54 ]


ผู้อำนวยการ สกฤต เศรษฐชัย มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่าง เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โพสต์3 ธ.ค. 2560 22:40โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2560 06:13 ]

กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อาทงเพศสัมพันธ์ และการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ HIV / AIDS โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560  ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์26 พ.ย. 2560 20:22โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 23:04 ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2560  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โพสต์26 พ.ย. 2560 20:13โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 23:05 ]

ครูและบุคลากร โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ณ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

อบรมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:45โดยนายศุภชัย บัวงาม

คณะทำงานป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ประกอบด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ใหญ่บ้าน ครู สรรพสามิตรพื้นที่ ทหาร ร้อย รส.ประจำพื้นที่ฯ ได้ออกกวดขันการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม โดยเข้าทำการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัย การต่อเสียภาษีรถประจำปี การจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด(เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครอง) ผลการดำเนินการ มีดังนี้                                                                                                                                                                                                                                          
1. ให้ความรู้ นร. "ขับขี่ปลอดภัย" จำนวน 485 คน
2. ตรวจรถจำนวน 124 คัน                                                                                                                                                                                3. มีหมวกนิรภัย/ทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.) /เสียภาษีรถฯ. จำนวน. 37คัน                                                                                    4. มีแต่หมวกนิรภัย/ไม่ทำ ประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.) /ไม่เสียภาษีรถฯ. จำนวน 87. คัน                
5. อำเภอจะร่วมกับ รร. /ผู้ใหญ่บ้าน เชิญผู้ปกครอง มาชี้แจงทำความเข้าใจ 

"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณ แผ่นดินกองทับบก"

โพสต์19 พ.ย. 2560 05:37โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2560 06:01 ]

กองพลทหารราบที่ 6 กองทับภาคที่ 2 อบรมนักเรียนโครงการ "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณ แผ่นดินกองทับบก" เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านระบบมัลติมีเดีย แสง สี เสียง นำโดย ร.ต.อ.ธงชัย  สินศร  หัวหน้าชุดวิทยากร  วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 ณ หอประชุมพระครูสมาจารคุณ


1-10 of 63