ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  222 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2563 21:21 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  157 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 พ.ย. 2561 06:06 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4550 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 พ.ย. 2561 06:06 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  286 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ย. 2560 01:14 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ประสอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองยางพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (โดม) "กษิณานุสรณ์ ยอดยาง ๒๓ ปี"สำหรับโรงเรียนหนองยางพิทยาคม  6264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ธ.ค. 2561 21:56 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  392 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ย. 2561 03:06 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างบำรุงรักษาดูแลรักษา (Software maintenance) โปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  396 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.ย. 2561 03:09 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
Comments