ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โพสต์31 พ.ค. 2559 22:55โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2559 06:58 ]
โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 15

ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเดี่ยวซอสามสาย  โดย เด็กหญิงทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา  และได้เข้าร่วมประกวด ประเภทเดี่ยวจะเข้  โดย เด็กหญิงสุวรรณี  ขีรียะ

อำนวยการฝึกซ้อมโดย  ผอ.สกฤต  เศรษฐชัย   

ครูผู้ฝึกสอน  ครูสิทธิพร  ทุมสงคราม


Comments