เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์21 มิ.ย. 2559 09:12โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 20:17 ]
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
ปีการศึกษา 2559 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโบสถ์ พุทธศาสนสถาน ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์


Comments