คณะปั่นเพื่อสายน้ำมูน วันสิ่งแวดล้อมโลกได้เข้าพักแรมและทำกิจกรรมปลูกต้นพิกุล เยี่ยมยาม ถามข่าว

โพสต์13 มิ.ย. 2559 07:39โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะปั่นเพื่อสายน้ำมูน วันสิ่งแวดล้อมโลกได้เข้าพักแรมและทำกิจกรรมปลูกต้นพิกุล เยี่ยมยาม ถามข่าว และออกเดินทางสู่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จากต้นน้ำ..สู่ปลายน้ำ

Comments