โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์7 ก.พ. 2560 18:58โดยนายศุภชัย บัวงาม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเชียงคาน 26-27มกราคม2560โฟลเดอร์ไม่มีชื่อ


Comments