โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:35โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 01:44 ]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประจำ
 วันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2561ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

Comments