โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:42โดยนายศุภชัย บัวงาม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองยางพิทยาคม
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

Comments