โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนากา

โพสต์28 พ.ค. 2560 20:18โดยนายศุภชัย บัวงาม
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสูงเนิน และโรงเรียนกุดจิก ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560

Comments