โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

โพสต์30 พ.ย. 2558 19:18โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2558 00:06 ]
  
        โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ได้จัดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 1  ธันวาคม 2558  โดยมีการสอบธรรมศึกษา ตรี  โท  เอก    
ในรายวิชากระทู้ธรรม   วิชาธรรม  วิชาพุทธ  และวิชาวินัย
        ในโอกาสนี้ทางชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ได้ให้การสนับสนุนโรงทานในการจัดเลี้ยงอาหารกลางแก่ผู้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์แม่กองธรรมสนามหลวง  

     

Comments