กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 05:51โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมสมาจารคุณ
Comments