กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โพสต์3 ธ.ค. 2560 22:40โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2560 06:13 ]
กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อาทงเพศสัมพันธ์ และการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ HIV / AIDS โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560  ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


Comments