เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.พ. 2560 19:25โดยนายศุภชัย บัวงาม

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน ลงคะแนนเสียงเลื่อกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองยางพิทยาคม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3 กุมภาพันธ์ 2560


Comments