งานนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ อบจ.นครราชสีมา

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:06โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เข้าร่วมงานนิทรรศการรแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559

Comments