พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

โพสต์3 เม.ย. 2560 00:40โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 00:42 ]

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
 วันที่ 3 เมษายน 2560

มอบใบประกาศณียบัตร นักเรียนจบม.3 - ม.6


Comments