พิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖

โพสต์30 พ.ย. 2559 07:13โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 07:37 ]
ผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีร่วมการ
ถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖  ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สดุดี30พ.ย.59
ą
DSCF4001.JPG
(3523k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:34
ą
DSCF4002.JPG
(3517k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:35
ą
DSCF4003.JPG
(3527k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:35
ą
DSCF4005.JPG
(3541k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:35
ą
DSCF4006.JPG
(3582k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:35
ą
DSCF4007.JPG
(3603k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:36
ą
DSCF4008.JPG
(3610k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:36
ą
DSCF4009.JPG
(3596k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:36
ą
DSCF4010.JPG
(3562k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:36
ą
DSCF4011.JPG
(3539k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:36
ą
DSCF4012.JPG
(3640k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:37
ą
DSCF4013.JPG
(3563k)
นายศุภชัย บัวงาม,
30 พ.ย. 2559 07:37
Comments