พระธรรมทูตบรรยายธรรม ณ หอประชุมสมาจารคุณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

โพสต์14 มิ.ย. 2559 08:36โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
วันที่ 9 มิถุนายนพระธรรมทูตบรรยายธรรม  ณ หอประชุมสมาจารคุณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

Comments