ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรพร้อมนักเรียน ร่วมถวายเที่ยนพรรษา

โพสต์15 ก.ค. 2559 04:11โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรพร้อมนักเรียน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ร่วมถวายเที่ยนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองยาง วัดสามัคคีธรรมและวัดโสงหนองบัว วันที่ 15 กรกฏาคม 2559

Comments