ผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2559 01:28โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
ผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

Comments