ผู้อำนวยการ ยุทธศิลป์ จินดามาตย์ นำคณะครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ศึกษาดูงาน ด้านสหกรณ์โรงเรียน เพื่อนำแนวคิดวิธีการไปดำเนินการต่อไป

โพสต์13 มิ.ย. 2559 00:34โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 00:48 ]
วันที่ 1 มิถุนายน ผู้อำนวยการ ยุทธศิลป์  จินดามาตย์ นำคณะครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช จ.นครราชสีมาศึกษาดูงาน
ด้านสหกรณ์โรงเรียน เพื่อนำแนวคิดวิธีการไปดำเนินการต่อไป

ศึกษาดูงาน


Comments