ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา (โครงการนิเทศครบวงจร)

โพสต์22 ก.ย. 2559 07:59โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรยนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรชสีมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

Comments