ประเมินสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์30 ม.ค. 2561 19:56โดยนายศุภชัย บัวงาม
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

Comments