เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ค. 2560 20:05โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 20:11 ]
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 และ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

เรียนปรับพื้นฐาน


Comments