"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณ แผ่นดินกองทับบก"

โพสต์19 พ.ย. 2560 05:37โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2560 06:01 ]
กองพลทหารราบที่ 6 กองทับภาคที่ 2 อบรมนักเรียนโครงการ "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณ แผ่นดินกองทับบก" เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านระบบมัลติมีเดีย แสง สี เสียง นำโดย ร.ต.อ.ธงชัย  สินศร  หัวหน้าชุดวิทยากร  วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 ณ หอประชุมพระครูสมาจารคุณ


Comments