โรงเรียนหนองยางพิทยาคมร่วมกิจกรรม งานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารี ประจำปี 2560

โพสต์3 เม.ย. 2560 00:28โดยนายศุภชัย บัวงาม
โรงเรียนหนองยางพิทยาคมร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จำหน่ายน้ำสมุนไพร ขนมไทย ผลไม้ท้องถิ่น ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารี ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน  2560 

ออกร้านขายของงานย่าโม


Comments