โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

โพสต์2 มี.ค. 2561 00:25โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 00:27 ]

วันอังคาร ที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า


Comments