ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์1 ธ.ค. 2559 08:22โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2559 16:46 ]
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหนองยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สดุดี50วันComments