อบรมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:45โดยนายศุภชัย บัวงาม
คณะทำงานป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ประกอบด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ใหญ่บ้าน ครู สรรพสามิตรพื้นที่ ทหาร ร้อย รส.ประจำพื้นที่ฯ ได้ออกกวดขันการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม โดยเข้าทำการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัย การต่อเสียภาษีรถประจำปี การจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด(เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครอง) ผลการดำเนินการ มีดังนี้                                                                                                                                                                                                                                          
1. ให้ความรู้ นร. "ขับขี่ปลอดภัย" จำนวน 485 คน
2. ตรวจรถจำนวน 124 คัน                                                                                                                                                                                3. มีหมวกนิรภัย/ทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.) /เสียภาษีรถฯ. จำนวน. 37คัน                                                                                    4. มีแต่หมวกนิรภัย/ไม่ทำ ประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.) /ไม่เสียภาษีรถฯ. จำนวน 87. คัน                
5. อำเภอจะร่วมกับ รร. /ผู้ใหญ่บ้าน เชิญผู้ปกครอง มาชี้แจงทำความเข้าใจ 

Comments