ยินดีต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารงเรียนหัวถนนวิทยา

โพสต์25 มิ.ย. 2560 22:33โดยนายศุภชัย บัวงาม
โรงเรียนหนองยางพิทยาคมยินดีต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหัวถนนวิทยา อบจ.ชลบุรี ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

Comments