ยินดีต้อนรับ โรงเรียนเทศบาล1"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์5 มี.ค. 2560 06:10โดยนายศุภชัย บัวงาม   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 06:15 ]

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล1"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศึกษาดูงานโครงการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) วันที่ 3 มีนาคม 2560

รร.เทศบาล1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน 3-3-60Comments