1 0
Read Time:1 Minute, 49 Second
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพิมายวิทยา ซึ่งมีรายการดังนี้
๑.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓
– เด็กหญิงตรองภักดิ์ พยัคฆา ม.๓/๑ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
– เด็กหญิงธนพร เจ็กแตงพะเนาว์ ม.๓/๑ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
๒.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
– เด็กชายธนวัฒน์ ปะลิโต ม.๒/๑ รางวัลเหรียญทอง
๓.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
– นายกิตติกร ดอนกระโทก ม.๔/๒ รางวัลเหรียญทอง
๔.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
– เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง ม.๓/๑ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
๕.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
– นางสาวลลนา อินณรงค์ ม.๖/๑ รางวัลเหรียญทอง
๖.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
– เด็กหญิงจีราพร นึกกระโทก ม.๓/๑ รางวัลเหรียญเงิน
๗.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
– นางสาวลลนา อินณรงค์ ม.๖/๑ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
๘.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
– นายสิทธิชัย เข็มภาษิต ม.๖/๑ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
๙.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
– เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง ม.๓/๑ รางวัลเหรียญทอง
๑๐.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
– นางสาวพิมลรัตน์ กระจ่างโพธิ์ ม.๖/๑ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ครูผู้ควบคุม นายธีรศักดิ์ รักษาสร้อย
ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

ใส่ความเห็น