การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ (E-Book) เรื่อง มหัศจรรย์เมือง ย่าโมโคราชบ้านเอง เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเส…

คณะครูโรงเรียนหนองยางพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA)

วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณ…